Mitsubishi Electric lanserar värmepump med CO2

Mitsubishi Electric lanserar hetvattenvärmepump QAHV med naturligt köldmedium CO2. Som ett led i att utveckla produkter i linje med Europeis...

Läs hela artikeln