ErP Direktiv


ErP-Direktiv

Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera produkter för uppvärmning och kylning baserat på energieffektiviteten över ett helt år.

 

SEER-värdet (Seasonal Energy Efficiency Ratio) och SCOP-värdet (Seasonal Coefficient Of Performance) anger den verkliga energiförbrukningen vid kylning och värmning hos en värmepump.

 

Årstidsrelaterad verkningsgrad används av EU:s direktiv för energirelaterade produkter (ekodesigndirektivet), som specificerar de minimikrav som tillverkare måste uppfylla för energiförbrukande produkter.

ErP

Isberg

Höga SEER-/SCOP-värden bidrar till minskade utsläpp av CO2

 

Mitsubishi Electrics produkter prioriterar en hög årstidsrelaterad verkningsgrad vilket bidrar till en hög besparing. När kunderna väljer produkter med höga SEER-/SCOP-värden bidrar de till att minska utsläppen av CO2 och den totala energiåtgången, vilket i sin tur också minskar kostnaderna. Den nya energiklassningen anger den årstidsrelaterade verkningsgraden och går från D till A+++.

Det är viktigt att tänka på effektbehovet för ditt hus.

 

På energidekalen kan du se hur många kW som använts vid test av värmepumpen. Beroende på vilken kW som är angiven på energidekalen, kan du se om du kan värma en liten eller stor yta med hjälp av värmepumpen. En låg angiven kW täcker en mindre yta och en hög kW täcker en större yta.

Att välja en för liten värmepump sänker det angivna SCOP och den totala besparingen.

Genomskärning-hus

2013 ändades reglerna för luftkonditioneringssystem.

Den 1 januari 2013 ändrades reglerna för en annan produktkategori – luftkonditioneringssystem upp till 12 kW. Vi på Mitsubishi Electric välkomnar det nya direktivet och ligger redan i framkant gällande innovationer och framtagande av nya produkter. För att möta detta krav har vi redan lanserat en ny luftvärmepump Kirigamine FH, som har A++. Det tre nya tre energiklasser, som visar att produkten är effektivare än energiklass A är A+, A++ och A+++ där A+++ är effektivast.

 

Tanken med den nya märkningen är att energiklass A+++ ska motsvarar den yttre tekniska gränsen för energieffektivisering, utifrån de kunskaper vi har idag.

 

Läs mer om det nya ErP direktivet och Mitsubishi Electric.

 

Läs om våra produkter enligt ErP direktivet.

Överenskommelserna i Kyotoavtalet

Det förändrade vårt vardagsliv och återreglerade hur vi hanterar energi i hela EU. Den mest slående produkt av denna stadga är ett gradvis förbud av konventionella glödlampor som ersätts med bättre energilampor, såsom LED-lampor och lysrör, vilket redan har fått stor uppmärksamhet under sista åren.

 

Direktivet har sin grund i överenskommelserna i Kyotoavtalet och avsikten är att minska klimatpåverkande CO2 utsläpp genom att kräva en viss verkningsgrad på produkter som använder energi. Miljövänliga produkter som är gjorda för snål energiförbrukning är alltså syftet med den europeiska Ekodesignen, eller kort sagt: ERP-direktivet (Energy-Related Products). I olika sortimentområden får produkter klassificeras och omklassificeras till nya klasser för energieffektivitet. I framtiden kommer produkter som datorer, kläder, dammsugare, takpannor, fönster m.fl. ingå och som även påverkas av energiregleringen.