Djursholmstorg

Återvinning från Butikskyla till värme och varmvatten

Fastighet: Flerbostadshus med butik vid Djursholms torg

Installationsföretag: Isoheat Stockholm

DSC_0060

Flera uppvärmningssystem utreddes

Fastighetsägaren för butiken och bostadshuset vid Djursholmstorg sökte flera olika tillvägagångssätt att energieffektivisera fastigheten. Det befintliga uppvärmningssystemet var baserat på olja. Vid val av nytt uppvärmningssystem utreddes flera alternativ inklusive traditionellt ”bergvärmesystem”.

DSC_0130

Valet föll på vätska/vatten värmepump

Installationsföretaget Isoheat valde Mitsubishi Electric vätska/vatten värmepump CRHV P600. Det med anledning av att denna värmepump kan styras på kapacitet utifrån extern signal samt att värmepumpen kan hantera höga köldbärartemperaturer.

DSC_0137

Befintlig energi utnyttjas

Genom att använda överskottsenergi från butikens kylmaskiner som värmekälla till värmepumpen kan anläggningen producera stora energimängder med hög COP. Med hjälp av invertertekniken anpassar sig värmepumpen till tillgänglig energi på köldbärarsystemet utan att störa kylmaskinernas drift. En normal vinterdag producerar värmepumpen 70-80 kW ut på systemet. Tidigare har fastighetsägaren fått rekommendationer att installera ett bergvärmesystem. Med hjälp av denna lösning kan energin som redan finns i fastigheten utnyttjas för värme och varmvatten.

DSC_0153-web

Energi från livsmedelsbutikens kylsystem

Tack vare Mitsubishi Electrics inverterstyrda vätska/vatten värmepump kan fastigheten hämta energi från i livsmedelsbutiks kylsystem både när det finns mycket och lite energi att tillgå. Då butikens kyla arbetar för fullt levereras ca 80 kW till fastigheten för värme och varmvatten.

Produkten

En vätske/vatten värmepump CRHV P600 som hämtar energi från kylsystem och producerar värme och varmvatten. Värmepumpen är installerad i ett system där energi hämtas från Livsmedelbutikens kylsystem.

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?