River Café, Göteborg

Ineffektivt fjärrvärmesystem ersattes med R2-system.

DSC_0099

Generalentreprenör: Norra Älvstranden AB
VVS-konstruktör: Totalinstallationer AB
Kylentreprenör: Expertkyl AB
Värme: 100 kW (+7 C)
Kyla: 112 kW (+35 C)

DSC_0088

Ventilation

När Norra Älvstranden AB skulle byta ut det befintliga och ineffektiva fjärrvärmesystemet och samtidigt komplettera fastigheten med kyla, valdes Mitsubishi Electric´s R2-system. Ventilationsaggregatets kyl- och värmebehov betjänas av fyra stycken steglösa kyl- / värmepumpar, typ PUHZ-SHW (Zubadan). Ventilationsaggregatets interna analoga ut-signal reglerar effekten på kyl- / värmepumparna så att rätt tilluftstemperatur erhålls sommar och vinter.

DSC_0083

Energieffektivt kyla och värma i ett ventilationsaggregat

Ventilationsaggregatets kyl- och värmebehov produceras i ett batteri och då med betydligt lägre tryckfall i ventilationskanalen mot konventionell teknik med två batterier. Systemet är ett mycket investeringseffektivt sätt att energieffektivt kyla och värma i ett ventilationsaggregat. Med denna teknik slipper man även sönderfrusna värmebatterier vintertid. Effekter och antal utomhusdelar beräknas mot ventilationsaggregatets tilluftsvolym.

DSC_0058

Restaurang

Restaurang / Bar / Matsalar har stödkyla och värme från inomhusdelar, typ PCFY P VKM-E och PKFY P VBM-E. Sommarkväll med Richard Olsson spelades in på River Café 2013.

Värmepumpsanläggning

2 styck City Multi R2-system betjänar inomhusdelar, HEX moduler för kyla och golvvärme samt Booster-moduler för varmvatten, typ PURY P 450 YJM-A.

Ventilation

Ventilationsaggregatets kyl- och värmebehov betjänas av två styck Zubadan Inverter värmepumpar som steglöst reglerar sin effekt i ventilationskanalen, typ PUHZ HRP 200 YKA + PAC IF 012.

Varmvatten / Golvvärme / Kyla

Golvvärme och kyla till byggnaden är producerad av HEX-moduler. Varmvatten produceras av Booster-moduler. På varje system sitter inomhusdelar installerade.

DSC_0056

Styr och övervakning

Hela fastighetens kyl/värme och återvinning övervakas och styrs via Mitsubishi Electric´s integrerade styrsystem.

Två centrala övervakningsmoduler AG 150 A-J kontrollerar klimatet i fastigheten.
Från den övergripande centralen levereras Modbus protokoll för den externa övervakningen.

River Café

River Café är en unik attraktion i Göteborgs restaurangvärld. En restaurang med ett internationellt kök med tyngpunkten på vad världshaven har att erbjuda, i en avslappnad och exklusiv miljö. Två matsalar samt uteservering på piren sommartid. Ett besök på vattnet – men inte långt ifrån stan!

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?