Nyköpingshems, Nyköping

Lyckat projekt med frånluftsåtervinning

Installatör: HP Klimatservice AB

_DSC0136-web

Om kunden

En av Nyköpingshems större fastigheter med 486 lägenheter och 27 000 m² boyta saknade återvinning av frånluften från fastigheten. Totalt är det 27 entréer med 18 lägenheter per entré med ca 984 kvadratmeter per entré.

_DSC0139-web

Energi gick till spillo

Fjärrvärme stod för uppvärmningen av fastigheten och ventilationen var vanlig frånluftsventilation utan värmeåtervinning vilket gjorde att mycket energi gick till spillo. Den varma frånluften från lägenheterna gick direkt ut i det fria utan någon återvinning. Utifrån det diskuterades alternativa förslag av möjligheten att ta till vara på energin för en bättre ekonomi och för miljön.

_DSC0143-web

Tidigare erfarenheter

Efter att HP Klimatservice AB kommit med det fördelaktigaste förslaget till värmeåtervinning med en kombinerad frånluft/uteluft värmepump lösning blev valet Mitsubishi Electric för deras erfarenhet av säkra leveranser och ett tidigare bra samarbete vid andra objekt.

_DSC0146-web

Inte bara frånluften återvinns

Det som installerades var 27 stycken värmepumpar av modellen PUHZ-SW200. Dessa placerades mot avluftskanalen med ett visst mellanrum, detta innebär att inte enbart den varma frånluften från lägenheterna tas tillvara utan även utomhusluft kan återvinnas varför tillskott av energi från fjärrvärmen kan minimeras.

_DSC0152-web

Återbetalningstid på 3,5 år

Tack vare denna lösning möjliggjordes en optimal energibesparing till lägsta möjliga investeringskostnad. I dagsläget är samtliga värmepumpar i drift med en förväntad återbetalningstid på ca 3,5 år. Det som installerades var 27 stycken PUHZ-SW200YKA mot PAC-IF 061 ”Vatteninterface” med Modbus Interface och separata plattvärmeväxlare valdes vilket möjliggjorde en utrymmes effektiv installation.

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?