Hörby Lantmän, Hörby

Tre lösningar i tre lokaler för Hörby Lantmän

Installatör: Olofssons Plåt

171106 145-web

Om kunden

Mitt i Skåne i Hörby ligger Hörby Lantmän som arbetar inom områden växtodling, spannmål, foder, bygg, butik och energi.

Där ligger en av deras två spannmålsanläggningar där de har en stor butik med allt från färg och tapet, skruvar och muttrar och dörrar till trädgårdsredskap, hund och kattmat och hästprylar.

171106 137-web

Ny ventilationsanläggning

Hörby Lantmännen skulle installera ny ventilationsanläggning och till det behövde de installera bättre värme till butikerna för att spara energi. Anläggningen består av tre lokaler med foderlada, butik och såg.

171106 135-web

Tre lokaler tre lösningar

Det som valdes till de tre lokalerna var tre olika lösningar. Till den stora foderladan på ca 500 kvadratmeter fanns inget tidigare system och där behövdes en lägre temperatur för produkterna i lokalen och för det valdes en unik DX lösning med två stycken värmepumpskonvektorer WDH.

Vägg i vägg med foderladan ligger butiken med ventilationsburen värme. Där installerades tre stycken utomhusdelar av modellen PUHZ-P250 tillsammans med MELbus Vent5 och ventilationsinterface PAC-IF013 för att kunna reglera värme genom ventilationsanläggningen.

I den tredje lokalen med sågen är det vattenburen värme och där valdes en luft/vatten värmepump Large Hydrobox med en Zubadan utomhusdel.

171106 139-web

Resultat

Kunden berättar att de är väldigt nöjda med den nya anläggningen där den beräknade besparingen inklusive byte av ventilationsanläggningen är 360 000kw/år värme, vilket skulle ge en återbetalning på ca tre år.

171106 144-web

Produkter

Sågen: 1 st. PUHZ-SHW230 Zubadan och 1 st. Large Hydrobox

Butiken: 3 st. PUHZ-P250, 1 st. PAC-IF13 & 1 s.t MELbus Vent5

Foderlada: 1 st. PUHZ-P250 och 2 st. WDH4 värmepumpskonvektor

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?