Mitsubishi Electrics utbildningsprogram är framtaget för att sprida våra samlade erfarenheter och kunskaper om våra produkter och hur de appliceras, används och installeras så väl som servas. Genom att delta i utbildningar hjälper vi varandra att föra kunskapen vidare, en utbildning hos oss ska förse er med god kunskap om våra produkter men kommer även vara ett tillfälle att dela kunskap med kollegor i branschen.

kuggljul

trining center

melsmart-utbildning

Våra utbildningar

Vårt sortiment är brett och för att täcka utbildningsbehovet på våra produkter och ha möjligheten att ge alla rätt kunskap har utbildningarna delats upp i flera kategorier.

 

Mitsubishi Electrics utbildningar är uppdelade i tre delar:
1. Säljteknisk utbildning
2. Installationsteknisk utbildning
3. Serviceteknisk Utbildning

utbild-1

2-install

3

Våra Utbildningsgrupper

Våra produkter riktar sig till många områden, luftvärmepumpar till villor, fastighetsvärmepumpar, kylmaskiner till kontor, multisystem med flera innedelar.
För att kunna ge så mycket kunskap som möjligt på våra utbildningar har vi valt att gruppera våra utbildningar till användningsområden.

 

Våra utbildningsgrupper är:
• Konsument produkter
• Kommersiella produkter
• Fastighetsanläggningar

1-kons

2-komm

3-fast

Utbildning Konsumentprodukter

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med konsumentprodukter. Produkter som luft/luftvärmepumpar, luft/vatten-värmepumpar och bergvärmepumpar är huvudinriktningen på utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

 

Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning av Luft/luft-värmepump
• Felsökning av Luft/Vatten-värmepump

 

Några av de produkter utbildningen innehåller:
• ECODAN – Luft/vatten
• ECODAN HYDROBOX – Luft/vatten
• HERO – MUZ-LN – Luft/luft
• SOLID – MUZ-AP – Luft/luft
• GEODAN – Bergvärme

Utbildningstillfällen:

 

PLATS: DATUM: TID:
Göteborg 3/10 08.30 – 16.00
Göteborg 23/10 08.30 – 16.00
Sollentuna 10/10 08.30 – 16.00
Sollentuna 30/10 08.30 – 16.00
Lund 16/10 08.30 – 16.00
Luleå 6/11 08.30 – 16.00
Östersund 13/11 08.30 – 16.00
Örebro 20/11 08.30 – 16.00
Västervik 27/11 08.30 – 16.00

 

Pris:
1 500 kr/st Frukost, lunch och fika ingår.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer

Har ni specifika behov för utbildning kan vi anpassa
en utbildning för er, antingen på något av våra kontor
eller hos er. Minsta antal deltagare för dessa tillfällen
är 5 personer.

 

Priser per deltagande (från samma företag)
1 500 kr/st 1 – 2 deltagare
1 250 kr/st 3 – 5 deltagare
1 000 kr/st > 5 deltagare
Frukost, lunch och fika ingår

Utbildning Kommersiella produkter

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med kommersiella produkter i mindre till medelstora applikationer. Produkter som luft/luft-aggregat för kyla och värme, med en eller flera innedelar, luft/vattenaggregat för kyla och värme är huvudinriktningen på utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

 

Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Adressering och inkoppling
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning luft/luft-aggregat
• Felsökning av luft/vatten-aggregat
• Grundläggande felsökning av styrsystem
• Grundläggande felsökning av vattensystem

 

Några av de produkter utbildningen innehåller:
• LARGE HYDROBOX – Luft/vatten
• PUHZ/PUZ – Luft/luft
• MELBUS HEATING – Fastighetsstyr
• PUMY Multisplit – City Multi
• PAC-IF013 – Ventilationsinterface

Utbildningstillfällen:

 

PLATS: DATUM: TID:
Lund 17/10 08.30 – 16.00
Göteborg 24/10 08.30 – 16.00
Sollentuna 31/10 08.30 – 16.00
Luleå 7/11 08.30 – 16.00

 

Pris:
1 500 kr/st Frukost, lunch och fika ingår.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer

Har ni specifika behov för utbildning kan vi anpassa
en utbildning för er, antingen på något av våra kontor
eller hos er. Minsta antal deltagare för dessa tillfällen
är 5 personer.

 

Priser per deltagande (från samma företag)
1 500 kr/st 1 – 2 deltagare
1 250 kr/st 3 – 5 deltagare
1 000 kr/st > 5 deltagare
Frukost, lunch och fika ingår

Utbildning Fastighetsanläggningar

Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar med kommersiella produkter i medelstora till stora applikationer men en eller flera produkter sammankopplade. Produkter som luft/vatten-aggregat för kyla och värme är huvudinriktningen för utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och service av anläggningen.

 

Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering/Energiberäkning
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Sammankoppling av flera aggregat
• Adressering och inkoppling
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning luft/luft-aggregat
• Felsökning av luft/vatten-aggregat
• Grundläggande felsökning av styrsystem
• Grundläggande felsökning av vattensystem

 

Några av de produkter utbildningen innehåller:
• CAHV – Luft/vatten
• QAHV Hetvattenvärmepump – Luft/vatten
• EAHV Chiller – Luft/vatten
• CRHV – Vätska/vattenaggregat
• Melbus Heating – Fastighetsstyr

Utbildningstillfällen:

 

PLATS: DATUM: TID:
Sollentuna Kommer våren 2020 08.30 – 16.00
Göteborg Kommer våren 2020 08.30 – 16.00
Lund Kommer våren 2020 08.30 – 16.00

 

Pris:
1 500 kr/st Frukost, lunch och fika ingår.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer

Har ni specifika behov för utbildning kan vi anpassa
en utbildning för er, antingen på något av våra kontor
eller hos er. Minsta antal deltagare för dessa tillfällen
är 5 personer.

 

Priser per deltagande (från samma företag)
1 500 kr/st 1 – 2 deltagare
1 250 kr/st 3 – 5 deltagare
1 000 kr/st > 5 deltagare
Frukost, lunch och fika ingår

Kontakt

För övriga frågor angående utbildning kontakta utbildningsansvarig Viktor Grudeborn på: melsmart@se.mee.com