Gällande F-GAS

Den främsta anledningen till att vi inte har startat lansering och försäljning av produkter innehållande HFC (R32) är att det för närvarande inte finns tydliga regler och normer för att transportera, lagra och installera produkter som innehåller köldmedium R32 med klassificering A2L (lätt brandfarlig).

 

Mitsubishi Electric startar inte försäljning innan normer och lagar vunnit laga kraft, detta för att skydda våra kunder  och slutbrukare. Mitsubishi Electric vill även att infrastruktur för köldmediet skall vara etablerat och prövat så att tillgång på köldmedium och verktyg finns, och att destruktions möjligheter är klara.

 

– Mitsubishi Electric kommer under 2017 erbjuda marknaden kyl- och värmepumps produkter innehållende R32 och HFO köldmedier.

– Installation och service utbildning för HFC/HFO köldmedier kommer att startas för våra installatörer under hösten 2016.

Utbildningar

Mitsubishi Electric lanserar nu stolt ett technical training center där du som installatör kan få praktisk utbildning av våra produkter.

 

I centret finns de flesta av våra klimatprodukter representerade och under hösten 2016 kommer eftermarknadsavdelningen på Mitsubishi Electric att anordna utbildningstillfällen. Då kommer du att kunna få teoretisk och framförallt praktisk utbildning i hur våra olika produkter fungerar.

 

Schema för utbildningar våren 2017 hittar du här

 

Hitta rätt kontaktperson