Mitsubishi Electric lanserar MELbus-Vent 5

Kategoriz Produktnyhet

MELbus-Vent 5 är en driftsoptimerings produkt för att få kyl/ värmepumpsanläggningen i kombination med ventilationsaggregatet att arbeta ännu mer energieffektivt.

melbus-vent-5


Omvandlar optimerar och fördelar utsignalen
Melbus-Vent 5 omvandlar och fördelar utsignalen från ett ventilationsaggregats styrutrustning till inkopplade värmepumpar i ett kyl/värmepumpsbatteri. Mellan MELbus-Vent 5 och interface
PAC IF 013 B-E har vi Modbus RTU för att förenkla och göra kablage installationen till en lägre kostnad. För att övervaka anläggningen kan man enkelt hämta information från en punkt i
MELbus-vent5 (via Ethernet) och överföras till övergripande styrsystem.

För bästa verkningsgrad
MELbus-Vent 5 drift optimerar anläggningen genom att kontrollerat stega in varje värmepump optimalt för bästa verkningsgrad. Vid in-stegning tas hänsyn till effekten och kompenserar för övereffekt i startskedet av varje värmepump, detta för högsta komfort. Vid avfrostning kompenserar systemet på bästa sätt för stabil tilluftstemperatur.

Leverans
MELbus-Vent 5 levereras monterad och testad i ett automatik skåp IP 65. I skåpsfront sitter en touch display för inställning och information.

Till produktsidan