Tack för Nordbygg 2016!

Välbesökt 2016 där vi bland annat presenterade framtidens produkter.

nordbygg-4

MELPRO-hörnan var full av besökare som ville prata om helhetslösningar för fastighet.

nordbygg-5

I vår egen servering bjöd vi på god mat och dryck.

nordbygg-7

De nya CO2-produkterna med naturligt köldmedium var en välbesökt hörna.

nordbygg-1

Montern från andra hållet med de nya C02-produkterna QAHV och QUHZ.

Mitsubishi Electric’s monter Nordbygg 2016.

nordbygg-2