Training Center

Kategoriz Information

Mitsubishi Electric lanserar nu stolt ett technical training center där du som installatör kan få praktisk utbildning av våra produkter.

training-center

I centret finns de flesta av våra klimatprodukter representerade och under hösten 2016 kommer eftermarknadsavdelningen på Mitsubishi Electric att anordna utbildningstillfällen. Då kommer du att kunna få teoretisk och framförallt praktisk utbildning i hur våra olika produkter fungerar.

Schema för höstens utbildningar hittar du här.

Viktig information!

Tekniska kurser som vänder sig till tekniker på fältet samt installatörer som jobbar med felsökning samt driftsättning av aggregat. Förutom den teoretiska delen ingår även praktiska övningar.*

Kursavgift: 1 550 SEK per person exkl. moms. Kursmaterial och lunch ingår. Vid frånvaro debiteras hela avgiften, kursen kan avanmälas 10 dagar innan.

Anmälan skickas till Peter Lindh via mail: peter.lindh@se.mee.com

Cirka en vecka innan kursen skickas bekräftelse ut.

* För kurser som hålls hos kund behövs installerad enhet för RAC-kurser, installerad enhet för PAC-kurser. Minst 6 och max 12 personer/kurs. Vid färre än 6 personer anmälda ställs kursen in.