Vätska/Vatten Värmepump CRHV P600

Mitsubishi Electric´s högeffektiva Inverter vätska/vattenvärmepump är ett mycket bra verktyg för att ersätta dyr fjärrvärme, olja och elproducerad värme. Dimensionera för toppkapaciteten och låt Invertern ge den bästa verkningsgraden under den långa driftstiden med dellast.

 

Tre olika applikationer:

– Bergvärme/Markvärme/Sjö
– Frånluftsåtervinning/process
– Processvatten eller i kombination.

crhv

 

CRHV - Energiportalen

Första kommersiella med inverterteknik

 

CRHV P600 YA-HPB är den första kommersiella vätska/vattenvärmepump på marknaden med Mitsubishi Electrics unika inverterteknik. Vår senaste scrollkompressorteknik med Vapor Injection ger stora energi- och prestandafördelar. På värmepumpens kalla sida kan vi ta emot vatten- temperaturer från -5°C till +45°C, vilket gör värmepumpen till ett mycket viktigt verktyg för processåtervinning ex. från kylmedelsystem eller processvatten. Energieffektiv inverterteknik anpassar steglöst sin effekt till behovet och ger med denna värmepumpen en av marknadens högsta SCOP, utgående värmebärartemperaturer på upp till 65°C styrs enkelt via Modbus eller via analog signal som kapacitet eller börvärdesförskjutning. Energiberäkning via MELcalcTM

 

För att underlätta för konsulter och installatörer att beräkna inverter kompressorns stora fördelar i dellast drift har vi beräkningsprogrammet MELcalc som gör beräkningar på våra Luft/vatten – Vätska/vatten produkter.

– Bergvärme /Markvärme /Sjö

 

Med en cirka 20% högre verkningsgrad mot On/Off-kompressorteknologi kan vi nu erbjuda full Inverter även för kommersiella bergvärmeprojekt. Invertern minskar beroendet av stora vattenvolymer samt löser ett tidigare bekymmer med för stor installerad effekt  då On/Off-värmepumpen tidigare har varit för stor för byggnaden under den största delen av året.

 

Med vår senaste produkt kan du dimensionera på toppkapacitet men får med Invertern den bästa verkningsgraden i dellast där de långa driftstiderna  för en kommersiell fastighet finns.

– Processvatten eller i kombination

 

CRHV P600 YA HPB kan på den kalla sidan ta emot mediatemperaturer från -5°C till +45°C. Detta gör denna vätska/vattenvärmepump till ett mycket bra verktyg för att återvinna ex. processvatten från tillverkning eller kondensorvärme från kylmedelsystem. Amoniakaggregat för istillverkning har ofta varierande kylmedeltemperatur. Tidigare produkter på marknaden har tidigare fått specialbyggas för att kunna ta hela årets variationer, som nu enkelt kan återvinnas till varmvatten eller till värmesystemet utan att produktionen störs.

– Frånluftsåtervinning/process

 

Kombinera din berg-, mark- eller sjövatten Invertervärmepump med frånluftsåtervinning. Bara någon grad högre medeltemperatur på värmepumpens kalla sida gör mycket för den årliga medelverkningsgraden (SCOP).

Snabbinfo

 

SCOP:             4,33

Startström:      8A

45 grader ingående köldbärare
65 grader utgående värmebärare

INTELLIGENT FASTIGHETSVÄRME

MELbus-Heating

MELbus-Heating är en komplett styr- och övervakningsprodukt för en mindre värmeundercentral i kombination med Mitsubishi Electric värmepumpar. MELbus-Heating styr och övervakar inkopplade värmepumpar, externa tillskott i värme systemet, varmvatten produktion och värmebehovet. Extern övervakning i version 2.0 via VNC client till PC eller mobil. Extern övervakning till övergripande styrsystem via TCP/IP/Scada

 

Läs mer om MELbus Heating

MELbus_Heating_Logo

Referenser

Här kan du se många olika förutsättningar där CRHV har blivit lösningen.

 

Till referenserna

IMG_0756-web

Tankar & Beredare

 

Läs om tankar och beredare

tankar

Laddar dokument

Inga resultat!

Använd sorteringsfunktionen ovan för att filtrera bland produkterna

Dokument

Tack för din förfrågan. Vi återkommer med offerter till dig inom kort.

Välj kontaktsätt