R2-system

Mitsubishi Electric VRF R2, är det enda tvårörssystem som samtidigt, och steglöst kan leverera kyla, värme och återvinning. VRF R2-systemets valmöjligheter i vad och hur energin kan tas bort eller tillföras i form av kylning eller värmning men också återvinning eller energiutjämning är oslagbar.

 

Upp till 70°C utgående vattentemperatur

 

Förutom inomhusdelar för olika montage och miljöer kan vi idag även erbjuda återvinning till värmebärare med upp till 70°C utgående vattentemperatur. Vi kan även erbjuda steglös kyl och värmning i ventilationsaggregat, vattenmoduler med utgående vattentemperatur mellan +5 och +45°C. Återvinning till luftridåer för in- och uttransport öppningar i byggnaden där överskottsenergi kan utnyttjas.

67856

Patenterade BC-boxen

 

Den patenterade BC-boxen distribuerar det köldmedium mellan de inkopplande objekten och utomhusdelen. Mekaniken i BC-boxen är både smart och enkel. Många tror att BC-boxen är komplex och består av både mycket och krånglig mekanik. Så är alltså inte fallet. Två elektroniska expansionsventiler, magnetventiler och fjäderbelastade backventiler samt vätskeavskiljare. Naturligtvis är detta en produkt av mycket forskning och utveckling Mitsubishi Electric strävar alltid att ligga längst fram.

Två rör istället för tre rör

 

Mitsubishis VRF R2-system är ett tvårörssystem som är en vidareutveckling av de konventionella trerörssystemen, varför skall man behöva installera tre rör när man kan göra detta med två? Vad är då fördelarna? Att ansluta alla inomhusobjekten samlat på en punkt ger enklare service och underhåll. Antalet anslutningspunkter reduceras med mer än 50% vilket minskar installationstider men också färre möjligheter för eventuella läckage.

 

Reducerad materialåtgång

 

Materielåtgången reduceras avsevärt med ett VRF R2-system, vanliga fabriksisolerade kylrör på slinga kan användas. Alltså behövs i regel inga lödningar mellan BC-box och inomhusobjektet. Köldmediemängden i systemet kan reduceras med ett tvårörssystem. Detta säger sig själv, ett extra rör ger mer fyllnadsmängd och det är bl.a. därför Mitsubishi Electric VRF R2-system kan bära stora kyl och värmeeffekter med små fyllnadsmängder.

59390

Ett flexibelt system

 

Med Mitsubishi Electrics unika oljeavskiljningsfunktion, i kombination med patenterad Power Reciver ger denna funktion VRF R2-systemet möjlighet att förlägga rören utan några speciella krav på oljeåterföring. Detta innebär även att sammanfogning av systemet kan göras med standardrör och rördelar. Rörlängder och höjdskillnader mellan inomhusdelar och BC-boxar regleras via det dimensioneringsprogram som utgör basen vid projektering. Totala rörlängden på YNW-A serien kan designas upp till 1000 m vilket gör systemet en av de mest flexibla på marknaden.

 

Hög effektflexibilitet

 

Mitsubishi Electric kompressorteknologi är eftertraktad på marknaden. Våra kompressorer finns t.ex i många av våra Svenska tillverkare av värmepumpar. CityMulti-systemet erbjuder hög effektflexibilitet. Vi kör inverterteknologi från lägsta till högsta effektsteg och detta för att hålla optimal verkningsgrad i hela effektspektrat.

Högteknologisk inverterkompressorteknologi

 

Hög verkningsgrad är för Mitsubishi Electric självklart men även andra parametrar styr en bra produkt. Utomhusdelen är den del av systemet som utsätts för de största påfrestningarna. Som standard levereras C4 klass på hölje, växlarytor är antikorrosionsbehandlade med speciell epoxi för att stå emot smutsiga och korrosiva miljöer som t.ex stadsmiljö och havsmiljö. Utomhusdelen är självklart utrustad med högteknologisk inverterkompressorteknologi från vår kompressorfabrik. Fläktkonstruktioner är av senaste konstruktion och naturligtvis även denna inverterdriven. Här har stora resurser lagts på utveckling av fläktbladen, vilket resulterat i stora förbättringar så som verkningsgrad och ljudnivåer. Resultatet är att YNW-A serien är en av de tystaste utomhusdelarna på marknaden.

CityMulti

67861

Reducerar elinstallation

 

Startströmmen på Mitsubishi Electric VRF system ligger endast på 8A vilket reducerar elinstallationen till ett minimum. Huvudsäkring behöver inte ta hänsyn till stora AC-kompressorers startströmmar. Detta i sin tur innebär att kunden kan välja en lägre avsäkring (servis) och därmed lägre fasta kostnader under fastighetens livstid på sitt elabonnemang. I hårt belastade elnät med dåliga kortslutnings impedanser är dessa aggregat mycket fördelaktiga.

Tillhörande produkter

Inomhusdelar

Utomhusdelar

Tillbehör

Laddar dokument

Inga resultat!

Använd sorteringsfunktionen ovan för att filtrera bland produkterna

Dokument

Tack för din förfrågan. Vi återkommer med offerter till dig inom kort.

Välj kontaktsätt