ME Rumsregulator

 

PARF27MEA-J

 

Kontroll PAR 27 MEA är kopplad till CityMulti Data Bus System(enkel grupp- information eller individuell styrning via adressering). Kontrollen kan styra 1 enhet individuellt /1 grupp med upp till 16 inomhusdelar

 

Enkel, läs- och användarvänlig display, med direktkontroll med av/på sensor. Inställning av rumstemperatur via front display. Andra funktioner är skyddade på kontrollens framsida. Olika sorters funktioner med on/off-timer-funktion. Möjlighet att låsa samtliga inprogrammerade värden och funktioner. Lås funktionen kan även avaktiveras externt. Självdiagnostik via display, temperaturinställningar. Microprocessorn övervakar kontinuerligt drift så att larmfri drift erhålles. I händelse av problem i anläggning ändrar kontrollen läge från temperaturdisplay till självdiagnostik automatiskt och larmkoder kan visuellt avläsas i display.

 

Som standard sitter temperatursensorn i inomhusdelens returluft men kan programmeras ned till kontrollens sensor. Temperaturbegränsningsfunktion (kyla/värme individuellt justerbar) Display för rumstemperatur kan stängas av vid behov.

Namnlös

Central kontroll

AE-200E

 

Expansionsstyrenhet

AE-50-E

 

Behovet av kontroll och övervakning är av största vikt  för att optimera prestanda och för att minimera  drifts kostnader. Ett klimat system som avviker en grad från det inställda börvärdet kan ge upp emot 5% i ökade kostnader. Mitsubishi Electric erbjuder ett brett sortiment av kontroll och övervaknings alternativ för att tillgodose energibesparing och behov.

 

Central kontroll AE 200 är den senaste produkten från Mitsubishi Electric inom övervakning och styrning. AE 200 har en bakljusbelyst 9″ tuch panel för handhavande av systemet. Kontrollens byggmått och design gör att den smälter in var än den monteras. Uppdatering, lagring av historik och konfigurering kan göras med PC eller via kontrollens USB anslutning.

ph_AE200_AE50

Smart kontroll

 

PAR-U02MEDA-K

 

 

ph_PAR-U02MEDA

Grupp kontroll

 

AT-50B-J

ph_AT-50A_front

Centrala kontroll utan display

 

EW-50-E

ph_EW-50E_small

PI Kontroller

 

PAC-YG60MCA-J

 

Vår nya PI kontroll gör det möjligt att mäta energi prestandan /besparing utan att PLC behöver användas. Totalt kan 4 styck olika mät objekt anslutas till en kontroll för mätning av exempelvis kW förbrukning, vatten, gas eller annan förbrukning. Övrig information se databook G6.

ph_PAC-YG60MC

DIDO Kontroller

 

PAC-YG66DCA-J

 

DIDO kontrollen kan användas för att starta eller stoppa externa funktioner i fastigheten via AG150. Upp till 6 stycken olika funktioner finns 3 styck kontakter in och 3 styck kontakter ut. Kontrollen kan exempelvis styra start och stopp av ventilationsaggregat, cirkulationspumpar, belysning etc.

ph_PAC-YG66DC

AI Kontroller

 

PAC-YG63MCA-J

 

AI kontrollen gör det möjligt att övervaka och logga temperaturer och fuktighet i byggnaden eller utomhus. För att köra flytande börvärde används denna kontroll i system som referensvärde. Trend kurvor av mätningar kan visas på skärm i fjärrövervaknings monitor. Alarm kan skickas om inprogrammerade temperatur eller fuktighets nivåer går över eller under dessa gränser. AI kontrollen har två ingångar och två utgångar. Övrig information se databook G6

ph_PAC-YG63MC

236606_650_350_1_thumb

Tack för din förfrågan. Vi återkommer med offerter till dig inom kort.

Välj kontaktsätt