Ventilationsinterface

Ventilationsinterface PAC-IF013B-E är framtagen för att kyla och värma tilluften med inverter teknik i ventilationsaggregat. Mitsubishi Electric har sedan 2005 levererat värmepumpsteknik för värmeproduktion till ventilationsaggregat. Vår energieffektiva energilösning är mycket uppskattad och har blivit ett viktigt verktyg för att klara LEED och Green Building certifiering på byggnader. Dagligen levererar våra värmepumpar steglös värme och kyla till Skandinaviska ventilationsaggregat. Vi skapar dagligen förnybar energi och sparar stora kostnader för fastighetsägaren.

 

Kyla: 1.6 kW – och uppåt i kapacitet
Värme: 1.6 kW – och uppåt i kapacitet

 

Modeller

Ventilationsinterface PAC-IF013B-E kan installeras i kombination med följande utomhusdelar oberoende av kapacitet:

 

PUHZ P YKA

PUHZ ZRP VKA / YKA

PUHZ SHW YHA / YKA

PUZ ZM VKA / VHA / YKA

PAC-IF013-illustration

506-e1438069218682

Steglös värme och kyla för ventilation

 

I ett och samma ventilationsbatteri och i samma investering kan vi idag erbjuda steglös kyl och värmepumpning för ditt ventilationsaggregat. Ventilationsaggregatet styr värmepumpens effekt steglöst via vårt ventilationsinterface PAC IF. Under de få dagar vi behöver kyla till ventilationsaggregatet, gör vi detta med mycket hög verkningsgrad. Med denna lösning får även ventilationsaggregatet bättre verkningsgrad då tryckfallet är halverat mot en konventionell installation med separata värme- och kylbatterier i ventilationskanalen. Beroende på vilken klimatzon ni skall installera i, välj mellan Power Inverter eller vår Zubadan-teknik för att säkerställa kraftfull värme även under årets extrema vinterdagar.

Passar alla ventilationsaggregat

 

Ventilationsinterface PAC-IF013B-E passar alla ventilationsaggregat, många ventilationstillverkare har färdiga elschema för inkoppling mot vårt interface.

 

Interfacet levereras med nydesignad kontroll samt fyra givare för placering i luftströmmen samt på batterikropp. Analog styrning via 0-10V, 4-20mA och Modbus-protokoll. Driftsindikering, larm, samt andra indikeringar via potentialfria kontakter.

PAC-IF013_Ritning_500x300

Fördelarna

 

Fördelarna med dessa systemen är många. I en och samma batterikropp och installation kan alltså fastighetsägaren både få den kyla och värme som ventilationsaggregatet behöver. Då den största delen av driftstiden både i värme och i kyla är i dellast, ges stora energibesparingar med vår Inverterteknik som är framtagen speciellt för dessa förhållanden.

 

Unikt på marknaden

 

Vårt Interface är unikt på marknaden eftersom vi ger möjlighet att styras på kapacitet istället för att börvärdes styras. Stora energibesparingar görs direkt med tekniken från värmepumpen, men även i ventilationsaggregatet då endast ett ventilations batteri behövs istället för två som ger större tryckfall i ventilationskanalen och som drar mer energi.

Flera fördelar:

 

– KYLA & VÄRME MED SAMMA ENHET / INSTALLATION

 

– ENKELT INTEGRERAT TILL BEFINTLIGT VENTILATIONSSYSTEM

 

– ENKLARE & MER KOSTNADSEFFEKTIV INSTALLATION JÄMFÖRT MED
TRADITIONELLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

 

– ENERGIEFFEKTIVT VERKTYG FÖR ATT KLARA LEED & GREEN BUILDING CERTIFIERING

 

– INGEN FRYSRISK, EJ VATTENBURET

SD-analysfunktion

 

I vårt nya interface PAC IF 013 B-E har vi integrerat SD-kort för att spela in 30 dagars driftsparametrar från värmepumpen och temperatur givare i ventilationsaggregatet. Detta för att kunna avläsa värmepumpens drift data så att styrfunktioner och temperaturinställningar är korrekta. Energi/anläggnings optimering, Uppdatering, Verktyg för besiktningsman vid ex. besiktning. Mjukvara för både installatören och anläggningsägare samt ett 8GB SD kort ingår i leveransen av interface.

sd-kort

spf-funktion

Self protection funktion (Svenska)

 

”Selfprotection” funktionen finns i vår mjukvara för att förhindra att värmepumpen går utanför sitt arbetsområde. Efter tid/antal positioner backar eller ökar kompressorn sin frekvens för att hamna inom arbetsområdet. Ökar livslängden på anläggningen, Larmar tidigt om ex. fel flöden, onormala temperaturer, felaktig styrning förekommer. Ökar besparingen men framförallt livslängden på anläggningen.

Styrning och kommunikation med MODBUS

 

Med PAC IF 013 levererar vi MODBUS vilket förenklar styrningen men framförallt övervakningen av anläggningen. Installationen förenklas vilket leder till lägre investeringskostnader. Fastighetsägaren kan med MODBUS få mer information och optimera anläggningen.

Modbus-logo

MELbus_Vent_Logo

MELbus Vent

 

Analog splitt till MODBUS, fördelar ventilationsaggregatets utgående analoga 0-10V signaler för värme och kylbehov till en MODBUS signal fördelat på 2-5 utomhusdelar. MELbus5 driftsoptimerar värmepumpsanläggningen genom att prioriterar dellast på värmepumpar. MELbus5 har MODBUS TCP/IP port för extern övervakning av värmepumps anläggning. Ladda ned produktblad längst ned på sidan.

 

Läs mer om MELbus Vent

MELcalc

 

Till PAC IF 013 finns även energiberäkningsprogramet MELclac. MELcalc är Mitsubishi Electrics beräkningsprogram för våra kyl- och värmepumpsprodukter. Programmet beräknar och hjälper till med dimensionering och ger dig systemets totala besparing enkelt och överskådligt. För att beräkna energi förbrukningen i ett ventilationsaggregat med våra kyl-värmepumpar över året, kan man göra detta i MELcalc AHU modul. MELcalc ger dig en överskådlig blick genom tabeller och diagram för dina beräkningar.

melcalc

sundahus-logo

Kvalitetssäkrad av SundaHus

 

Mitsubishi Electric ser det som en kvalitetssäkrande process att bedöma sina produkter på basis av kemiskt innehåll. Vid bedömning av byggprodukter i SundaHus Miljödata finns det till exempel krav på att kunna redovisa en korrekt ifylld byggvarudeklaration. Deklarationerna innehåller information om vad produkter är tillverkade av och dessa ligger sedan till grund för miljöbedömningar från SundaHus.

 

Läs hela nyheten

Miljövänligare R32

 

I kombination med utomhusdel PUZ-ZM med R32 köldmediumet blir ventilationsinterface PAC-IF013B-E effektivare och miljövänligare. Dessutom är installationen mer flexibel med längre rörlängder än tidigare R410A köldmedium.

 

Läs mer om R32

timeforr32_logo_4c

Referenser

Här kan du se många olika förutsättningar där Ventilationsinterface PAC IF har blivit lösningen.

 

Till referenserna

DSC_0447-web

Tillbehör: PAR 33MAA Standardkontroll

 

Kontroll PAR 31 MAA är direkt kopplad till den inomhusdel den betjänar. Gruppstyrning via paralellkoppling av kontroll kabel till andra inomhusdelar. Läs och användar vänlig display, inställning av är och börvärde, timer funktioner, driftval, larmhantering, systemanalys via front display. Temperaturinställning med 1 grads inställning, temperaturbegränsningsfunktion (kyla/värme individuellt justerbar), användar begränsning, språkinställningar.

Som standard sitter temperatursensor i inomhusdelens returluft men kan programmeras ned till kontrollens sensor.

236606_650_350_1_thumb

Tillhörande produkter

 

Utomhusdelar 

Tillbehör utomhusdelar

PUHZ_SHW140YHA

Laddar dokument

Inga resultat!

Använd sorteringsfunktionen ovan för att filtrera bland produkterna

Dokument

Tack för din förfrågan. Vi återkommer med offerter till dig inom kort.

Välj kontaktsätt