Bra luft ger ökad produktivitet

 

Bra inomhusluft är lika med en kreativ miljö. Ett tillfredsställande inomhusklimat kan direkt kopplas till ökad produktivitet. Av de årliga kostnaderna för en vanlig kontorsbyggnad kan 90 procent hänföras till det arbete som människor utför i den. Därför kan även en blygsam minskning på några procent i deras produktivitet ha stor ekonomisk betydelse. Ökad produktivitet är ett resultat av förbättrade arbetsprestationer och bättre hälsa vilket exempelvis minskar frånvaron.

Photo Bluechip

CityMulti

Större behov av effektiv klimatkontroll

En byggnads energieffektivitet påverkas i hög grad av dess luftkonditionerings- och ventilationssystem. Energiförbrukning beror på vilket system som installerats och hur det underhålls. I dag är våra byggnader så pass välisolerade och fulla av interna värmelaster att behovet av en effektiv klimatkontroll är större än någonsin.

 

Energi återvinns eller förflyttas

City Multi-systemen kyler byggnaden varma dagar och tar hand om interna värmelaster samt effektivt värmer upp den när temperaturen sjunker utomhus. Överskottsenergier kan återvinnas eller flyttas, vilket våra system är särskilt anpassade för. Samtliga system är konstruerade och utformade för det nordiska klimatet. Det gör City Multi till ett energisparande VRF/VRV (variable refrigant flow & /volume) system med den senaste miljövänliga teknologin.

 • Y-System

  Producerar antingen värme eller kyla till inomhusdelarna.

 • PUMY

  Passar för kyl och värme installationer i mindre byggnader.

 • WY-System

  Som Y men med dubbel möjlighet till återvinning och energiutjämning.

 • WR2-System

  Som R2 men med dubbel möjlighet till återvinning och energiutjämning.

 • R2-system

  Tvårörssystem som kan leverera kyla, värme och återvinna.

Utomhusdelar City Multi


Här finner du utedelar till respektive City Multi-system.

Hitta utedel

Inomhusdelar City Multi


Här finner du alla innedelar som tillhör City Multi.

Hitta innedel

Tillbehör


Snö & Vindhuv, Benstativ och Dränvattentråg.

Hitta tillbehör

RC-Kontroller


Här finner du tillhörande kontroller till City Multi.

Hitta kontroll