Bra luft ger ökad produktivitet

 

Bra inomhusluft är lika med en kreativ miljö. Ett tillfredsställande inomhusklimat kan direkt kopplas till ökad produktivitet. Av de årliga kostnaderna för en vanlig kontorsbyggnad kan 90 procent hänföras till det arbete som människor utför i den. Därför kan även en blygsam minskning på några procent i deras produktivitet ha stor ekonomisk betydelse. Ökad produktivitet är ett resultat av förbättrade arbetsprestationer och bättre hälsa vilket exempelvis minskar frånvaron.

Större behov av effektiv klimatkontroll

En byggnads energieffektivitet påverkas i hög grad av dess luftkonditionerings- och ventilationssystem. Energiförbrukning beror på vilket system som installerats och hur det underhålls. I dag är våra byggnader så pass välisolerade och fulla av interna värmelaster att behovet av en effektiv klimatkontroll är större än någonsin.

 

Energi återvinns eller förflyttas

City Multi-systemen kyler byggnaden varma dagar och tar hand om interna värmelaster samt effektivt värmer upp den när temperaturen sjunker utomhus. Överskottsenergier kan återvinnas eller flyttas, vilket våra system är särskilt anpassade för. Samtliga system är konstruerade och utformade för det nordiska klimatet. Det gör City Multi till ett energisparande VRF/VRV (variable refrigant flow & /volume) system med den senaste miljövänliga teknologin.

CityMulti

TEAM MELPRO

Vi hjälper konsulter och fastighetsägare att hitta rätt system med rätt tillämpning för att få hållbara lösningar som kommer till nytta både komfortmässigt och energimässigt. Det är viktigt att titta på vilka energilaster det finns att tillgå så att de kan samspela med varandra. En unik fördel vi har är att våra system är lättstyrda även i komplexa system.

Med hjälp av våra kylmaskiner och värmepumpar kan vi bygga system som ger både god komfort och stora miljövinster.

 

Läs om MELPRO

Melpro-VektoriseradDSC03399-1024x608

City Multi System

R2 och Y-system för producerar antingen värme eller kyla. Alla inkopplade inomhusdelar arbetar med steglös reglering naturligtvis både i kylfall och värmefall. Utomhusdelen avger eller upptar all energi till inomhusdelarna via utomhusluften.

 

CityMulti WY- och WR2-system har samma funktioner som Y- och R2-system. Den stora skillnaden är att energin lämnas eller upptas via maskinens vattenberörda kondensor/förångare. Här ges dubbel möjlighet för återvinning och energiutjämning i fastigheten. Med en smart designad klimatanläggning kan i princip byggnaden bli självförsörjande på energi.

 

Läs om systemen

citymulti

Referenser

Här kan du se många olika förutsättningar där City Multi-system har blivit lösningen.

 

Till referenserna

dsc_0402

Utomhusdelar City Multi

Här finner du utedelar till respektive City Multi-system.

 

Till produkterna

DSC033761

Inomhusdelar City Multi

Här finner du alla innedelar som tillhör City Multi.

 

Till produkterna

DSC021921

RC-Kontroller

Här finner du tillhörande kontroller till City Multi.

 

Till produkterna

236606_650_350_1_thumb

Tillbehör

Snö & Vindhuv, Benstativ och Dränvattentråg.

 

Till produkterna

236407_650_350_1_thumb