Vi stödjer Stadsmissionens arbete för kvinnor i hemlöshet

Kategoriz Information

Mitsubishi Electric Sverige har i år valt att skänka en julklapp till Stadsmissionen.

Som idéburen organisation kompletterar Stadsmissionen samhällets resurser. Tack vare gåvor kan de hjälpa och lindra den utsatthet som hemlöshet innebär. På uppdrag av kommuner driver de också boenden för vuxna som lever i hemlöshet, exempelvis BoKlara-

Stockholms Stadsmission arbetar också med opinionsbildning för att påverka bostadspolitiken, och därmed stävja orsakerna till hemlösheten.

Läs mer om hur du med kan stötta Stadsmissionens arbete. 


Stadsmissionen